Telefon
+36 30 1618083
Kosár
Termékeink
0 Kosárban: 0 Ft
Az Ön kosara üres.
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.villagerbolt.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunknak figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a feltételek minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet és a  151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet rendelkezései az alkalmazandóak.

 

1.Üzemeltető:

 • Cégnév: PloTech-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6320 Solt, Móricz Zsigmond u. 35.
 • Adószám: 25400373-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-130405
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: office@villagerbolt.hu, info@villagerbolt.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 30 628-2082, +36 30 161-8083

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető.

 

2.Üzemeltető szolgáltatása, felhasználási feltételek, Üzemeltető kötelezettségei

Üzemeltető szolgáltatása: A webhely és az azon található webáruház üzemeltetése, valamint a webhelyen igénybe vehető szolgáltatások, kommunikációs lehetőségek biztosítása.

Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

Üzemeltető kötelezettsége a webhely és az azon található webáruház üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatások biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. Üzemeltető kötelezettsége a Felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése.  A megrendelésekkel kapcsolatban Üzemeltető köteles a megrendelt termékeket az érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni.

 

3.Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles az általa megrendelt termék webhelyen feltüntetett ellenértékét az e szerződési feltételekben írtak szerint megfizetni, valamint Üzemeltető szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen szerződési feltételekben rá vonatkozóan meghatározott feltételeket teljesíteni.

Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és az abban hivatkozott további dokumentumok elolvasása, az ezekben írt rá vonatkozó rendelkezések betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Üzemeltető elállhat a szerződés teljesítésétől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a teljesítés megkezdése, valamint már teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement ügyletek esetén a jövőre nézve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában kötelesek egymással elszámolni.

 

4.Rendelési információk

A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy Bemutató termünkben (6000 Kecskemét, Nyugati krt. 144.) személyes átvétellel. Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített email címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A webhelyen megjelenített termékek képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető nem vállal felelősséget az technikai ismertetők rajta kívül álló okok miatt, illetve a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

4.1.Vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések

A vételár mindig forintban értendő. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett a webhelyen feltüntetett bruttó ár, mely az ÁFA-t magában foglalja. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a Felhasználó visel. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webhelyen megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webhely felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat megrendelési szándékától.

4.2.Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért adatainak önkéntes megadásával, jelen szerződési feltételek, a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Üzemeltető a regisztráció írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

A regisztrált Felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történő belépésre, regisztráció során megadott adatainak módosítására, a webáruházban regisztrált vásárlóként történő vásárlásra.

Az Üzemeltető elérhetőségein (postacím és e-mail cím) írásban (ideértve az e-mail útján történő elektronikus üzenetküldést is) bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Üzemeltetőnek. Ez esetben a kérelem Üzemeltetőhöz történő beérkezését követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével (kivételt képeznek a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, pl. számviteli bizonylatok megőrzése). Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak ezzel kapcsolatos kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött termék megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat, és Felhasználó szerződés teljesítéséhez szükséges adatait Üzemeltető a szerződés teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben és ideig tovább kezelheti. Amennyiben Felhasználó a regisztráció törlésével egyidejűleg a termék megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak teljes körű kezelését is megtiltja Üzemeltetőnek, abban az esetben a termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról nyilatkoztatja Üzemeltető.

Felhasználó a webhely használata során nem jogosult az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

4.3.Regisztráció menete

Amennyiben regisztrálni szeretne azt a Felhasználó menüpont alatt a Regisztráció gomb megnyomásával teheti meg, meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, így a nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges az Általános szerződési feltételek elfogadása, továbbá lehetősége van hírleveleinkre feliratkozni és engedélyezni, hogy oldalunk marketing tartalmú e-maileket küldjön. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja rendszerünk. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztráció az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció díjmentes és kötelezettségekkel nem jár.

4.4.Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása

A megrendelt termék(ek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék Üzemeltető webhelyén található információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Üzemeltető készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Az Üzemeltető által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabály előírja – a termékhez mellékelve megküldésre kerül. Ha Felhasználó nem kapja kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt – mielőtt a terméket használatba veszi – jelezze az ügyfélszolgálatnál, Üzemeltető pótlólag megküldi azt. Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Felhasználó az on-line megrendelés folyamata során a termékek webhelyen alkalmazott megjelölését és jellemzőit, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat tartalmazó, és a mindenkori szerződési feltételek és egyéb tájékoztatóknak a megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (on-line megrendelést) az on-line rendszer használatával kitölti, és az on-line rendszer használatával Üzemeltető részére elküldi, melynek beérkezését Üzemeltető azonnal – de legfeljebb 2 munkanapon belül - elektronikusan visszaigazolja. Ha a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a Felhasználót nem köti a megrendelése.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Üzemeltető automatikus visszaigazoló e-mail útján küldi meg Felhasználó részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Üzemeltető a megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés az Üzemeltető elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha az Üzemeltető visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a Felhasználó megrendelése beérkezett az Üzemeltetőhöz).

A megrendelést Üzemeltető csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-15 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 2 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzéstől függően 1-4 hét. Amennyiben nem vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Üzemeltető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

4.5. A megrendelés elküldésének menete

Webáruházunkban lehetősége van regisztrációt követő és regisztráció nélküli rendelés leadására is.

A megfelelő termék(ek) kiválasztását követően, a darabszám megadásával a terméket a kosár jelre kattintással a Kosárba helyezheti.

A "Kosárban" menüpontra kattintással megjelenik a kosár tartalma, ahol Felhasználó módosíthatja a kosárba helyezett termékek darabszámát, illetve törölheti is a kiválasztott terméket a szemetest ábrázoló gomb megnyomásával.

A "Megrendelem a terméket" feliratú gombra kattintással a  Felhasználó személyes adatainak megadása - még nem regisztrált Felhasználó esetén -  ezt követően a szállítási és számlázási adatok megadása szükséges. A már regisztrált és belépett Felhasználó esetén rögtön megjelenik a regisztráció során megadott Személyes adatok, Szállítási adatok, mely a rendelés folyamán módosítható.

A megrendelt termék átvétele futárszolgálat kiszállítása útján történik.

Fizetési mód kiválasztása:

 • készpénz / utánvét esetén: a futárszolgálatnál átvételkor készpénzben fizetendő.
 • átutalás / előre utalás: az Üzemeltető által elektronikus levélben kiküldött díjbekérő alapján történő átutalással.  Az Üzemeltető által a K& H Bank Zrt.  104004635052678389521007 bankszámlaszámon vezetett bankszámlára történik az átutalás a Megrendelő nevének és megrendelésszámának feltüntetésével. A bankszámlára való átutalást követően az Üzemeltető kiállítja a számlát és a feltételeknek megfelelően átadja a terméket a futárszolgálatnak vagy a személyes átvételi pontnak.

Rendelését ezt követően az Általános szerződési feltételek elfogadása után a Rendelés gombra kattintással véglegesítheti.

A megrendelések feldolgozása minden munkanapon 9-15 óráig történik. A megrendelés feldolgozására megjelölt időszakokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Üzemeltetőhöz, azt a beérkezést követő munkanapon kell Üzemeltetőhöz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Üzemeltető bankszámlájára érkezésének időpontjától – számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Üzemeltető - megrendelés elfogadása esetén - írásban, elektronikus úton tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés az Üzemeltető ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha az Üzemeltető visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a Felhasználó megrendelése beérkezett az Üzemeltetőhöz).

 

5. A megrendelt termék  házhozszállítása és díjfizetés

A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Üzemeltető a Felhasználónak e-mail útján küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A webáruházban kiszállítással megrendelt termékeket Üzemeltető a Felhasználó részére e-mailben küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő helyre kézbesítteti.

5.1. Szállítási díj                               

0-30.000 Ft közötti összegű rendelés esetén házhoz szállítással egységesen 1.490 Ft, ezt meghaladó összeg esetén díjmentes.

Személyes átvétel esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.

5.2. Szállítási határidő

Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárát előreutalással megfizette az Üzemeltető bankszámlájára való beérkezésének napját követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárának utánvétellel történő kiegyenlítését jelölte meg, a termék a megrendelés elfogadásának Üzemeltető általi visszajelzését követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

Azon termékek esetében, amelyek Üzemeltetőnél nincsenek raktárkészleten de rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Üzemeltető általi visszaigazolásától számított 1-4 héten belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Üzemeltető rajta kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

 

Üzemeltető fuvarozóként a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Fuvarozó) szolgáltatásait veszi igénybe.

Fuvarozó Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a feladástól számított 2 munkanap belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további szabályokat a webhely a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „MPL üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás általános szerződési feltételei” dokumentum tartalmazza (https://posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_fuvarozas_ASZF.pdf).

Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Üzemeltető jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, azt Üzemeltető – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

 A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati-kezelési útmutató, jótállás alá eső termék esetén jótállási jegy) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor - ha a felelős személye nem állapítható meg - a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Üzemeltető felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem.

Amennyiben Üzemeltető a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint a felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

5.3. Díjfizetés

Felhasználó  a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal együtt az alábbi módokon fizetheti meg:

 • készpénz / utánvét esetén: a futárszolgálatnál átvételkor készpénzben fizetendő.
 • átutalás / előre utalás: az Üzemeltető által elektronikus levélben kiküldött díjbekérő alapján történő átutalással.  Az Üzemeltető által a Fókusz Takarékszövetkezetnél az 52500044-12500909 bankszámlaszámon vezetett bankszámlára történik az átutalás a Megrendelő nevének és megrendelésszámának feltüntetésével.   A bankszámlára való átutalást követően az Üzemeltető kiállítja a számlát és a feltételeknek megfelelően átadja a terméket a futárszolgálatnak vagy a személyes átvételi pontnak.

 

6.Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Webáruházunkban vásárolt termékek tekintetében.
A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 •  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is megilleti a fogyasztónak minősülő Vásárlót az elállás joga.

Ha elállási jogával élni kíván a fogyasztónak minősülő Vásárló akkor az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát az  elállásra nyitva álló időszak alatt postai úton vagy elektronikus levél útján Webáruházunk jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségére szükséges elküldeni. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta az ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

Annak bizonyítása, hogy a jogszabályi rendelkezésekben foglaltak megtartásával gyakorolta  elállás jogát a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli.

Amennyiben a jogszabályban foglalt határidőben minden kétséget kizáróan nem igazolható, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási nyilatkozatát megküldte, úgy Vásárló az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételt nem teljesítette, tehát a szerződés nem kerül felbontásra, az hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érkezettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi Webáruházunk részére. A határidő számításakor postai úton megküldött elállás esetén a postára adás dátumát kell figyelembe venni, ezért az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként célszerű feladni, hogy minden kétséget kizáróan igazolható legyen a határidő megtartása. E-mailben érkezett elállási nyilatkozat esetén a megérkezés időpontja vehető figyelembe a határidő számításnál.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló az elállás jogát gyakorolja úgy köteles a megrendelt terméket haladéktalanul de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül az alábbi címre visszaküldeni:

Visszaküldési postacím: PloTech-Hungary Kft.

                                                              6320 Solt Móricz Zsigmond utca 35.

A termék visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldés költségén kívül Vásárlót semmilyen más költség nem terheli az elállással kapcsolatban.

Ha eláll a fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől, késedelem nélkül, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül Üzemeltető visszafizeti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivételként a fuvarozási költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli.

Az Üzemeltető jogosult visszatartani a visszatérítést egészen addig, ameddig vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta minden kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte. E kettő közül az Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 Amennyiben az Üzemeltető ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik, Vásárló az ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával elfogadja Üzemeltető tájékoztatását. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül az Üzemeltető megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához. 

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, ebben az esetben köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

 •  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 •  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 •  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 •  fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

7.Felelősség

Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Üzemeltető részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén az Üzemeltető csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Az Üzemeltető részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

Az Üzemeltető semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló azt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 

8.Hibás teljesítés

Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan Üzemeltető, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Üzemeltetőt terheli.

8.1.Jótállás

A  Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén az Üzemeltető bizonyos termékek értékesítése kapcsán  jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama a terméknek a Vásárló általi átvételének napján kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Üzemeltető nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Üzemeltetőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Üzemeltető jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

 • helytelen beszerelésből,
 • a nem rendeltetésszerű használatból,
 • a helytelen üzembe helyezésből,
 • az előírt karbantartás elmulasztásából,
 • rongálásból keletkeztek.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban (választása szerint) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha az Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

Üzemeltető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jótállási jegy: jogszabályban meghatározott gépek mellé az Üzemeltető által kiállított jótállási jegyet mellékelünk, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. Kérjük, hogy a termék mellett található gyártói és az Üzemeltető által kiállított jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) együtt őrizze meg. Az Üzemeltető által kiállított jótállási jeggyel a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljeskörűen érvényesíthetők.

8.2. Kellékszavatosság

Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó (választása szerint) az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9. Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeinken megteheti:

 1. Cégnév: PloTech-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Postacím: 6320 Solt, Móricz Zsigmond u. 35.
 3. Elektronikus elérhetőség: office@villagerbolt.hu, info@villagerbolt.hu
 4. Telefonos elérhetőség: +36 30 628-2082, +36 30 161-8083

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben az Üzemeltető és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem oldódik meg, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, mely elérhetősége megtalálható a http://www.bekeltetes.hu honlapon. Amennyiben a fogyasztó nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel abban az esetben az illetékességet az Üzemeltető székhelye határozza meg. Az eljárás során Üzemeltetőt együttműködési kötelezettség terheli.

Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét  Pf.  228.


Tel.: 76/501-525, 501-532

Mobil: 70/7028-403,

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: +36 76 795 710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
                          

10.Szerződési feltételek módosítása

Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen. A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell alkalmazni, beleértve a webhelyen elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató tartalmát, melyek jelen általános szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozat minta
 2. számú melléklet:  A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. számú melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: PloTech-Hungary Kft.
Postacím: 6320 Solt, Móricz Zsigmond utca 35.
E-mail: info@villagerbolt.hu

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

 1. számú melléklet

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a PloTech-Hungary Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PloTech-Hungary Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

3. Jótállás

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

 A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.